Základy Customer Experience (CX)

ŠKOLENÍ, TERMÍN DLE DOHODY

 
 

Značky po celém světě považují CX za motor jejich růstu. Staví proto týmy interních specialistů i externích partnerů, aby společně vedli cílené aktivity zaměřené na vytvoření lepších zážitků a zkušeností pro své zákazníky. Ve rostoucích oborech jakým je i CX, zcela běžně narážíme na nekonzistence a díry ve znalostech a schopnostech lidí, které CX živí. Abychom efektivně podpořili růst CX iniciativ, je třeba zajistit v celém týmu srovnatelné praktické znalosti se vším, co patří do CX praxe.

Náš kurz nabízí zaměstnancům i freelancerům možnost si osvojit klíčové CX schopnosti tolik potřebné pro spuštění a kompletní orchestrování CX projektů. Účastníci budou po absolvování kurzu schopni demonstrovat jejich kompetentnost ve svých firmách. Budou zejména aktivně vést aktivity vedoucí k viditelným výsledkům a tyto aktivity implementovat do DNA firmy v podobě skutečného CX programu.

 
 
 

Zaměříme se na hlavní pilíře CX


Tvorba CX vize
Naučíte se identifikovat součásti CX vize úzce propojené se značkou, která je současně autentická, inspirující a motivující.

Budování kultury zaměřené na zákazníka
Seznámíte se se zásadními kroky vedoucími ke změně firemní kultury. Neopomeneme se zaměřit na její nejsložitější část - udržování tempa při dlouhotrvající transformaci.

Vedení CX výzkumu
Objevíte užitečné metody výzkumu, zjistíte je metody vhodné použít. Naučíte se efektivně plánovat a řídit implementaci přístupu zaměřeného na zákazníka, a v neposlední řadě jaká data a poznání k tomu budete potřebovat.

Profesionální mapování zákaznických cest
Osvojíte si všech 7 klíčových kroků úspěšného mapování zákaznických cest, která vedou ke zvýšení ROI a podpoře transformací.

Měření CX
Naučíte se zavést a dále vylepšovat systém měření CX tak, aby objektivně monitoroval CX a přinášel o ní dovnitř firmy akce-podněcující vstupy.

Interní “prodej” CX
Vytvořte neprůstřelný business case pro vaše CX iniciativy skrze umění storytellingu a schopnost modelování ROI.

 

Formát

Trénink vždy upravujeme konkrétním potřebám klienta. Nejosvědčenější formáty časového rozložení jsou:

  • Varianta A: 5 týdnů po sobě 1 pracovní den.

  • Varianta B: 3-denní intenzivní trénink


Cena

Stanovujeme až dle konkrétní poptávky a racionálního zhodnocení potřeb klienta.

Napište nám na: info@stridexl.com

 

Neváhejte nás kontaktovat se svými dotazy, připomínkami či poptávkou.